Tervetuloa Tmi Oivalluksen Helmiä kotisivulle!

                              
Tmi Oivalluksen Helmiä tarjoaa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa arjen- ja elämänhallinnan ohjausta ja valmennusta eri asiakasryhmille. Työskentelyni pohjautuu  ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen viitekehykseen, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja.

Työmenetelmiä ovat toiminnalliset ja luovat menetelmät, eläinavusteinen valmennus, ratkaisukeskeinen kuvataideterapia, ja muut voimavaraistavat työtavat. Tärkeintä työskentelyssäni on asiakkaan arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutuksen luominen.

Palvelut
Arjen- ja elämänhallinnan ohjaus ja valmennus
Eläinavusteinen valmennus
Hevosavusteinen valmennus
Neuropsykiatrinen valmennus
Ratkaisukeskeinen Kuvataideterapia